Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Senec » Miloslavov » Rodinný dom »

Opakovaná dražba rodinného domu - Miloslavov

Opakovaná dražba rodinného domu - Miloslavov

160 500,00 EUR

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Senec - Miloslavov
(Rodinný dom - Miloslavov)

Zastavaná plocha: 179 m2

Úžitková plocha: 179 m2

Rozloha pozemku: 888 m2

Dátum aktualizácie: 13.11.2019

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania opakovanej dražby: 25.02.2020 11:45 Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 214000,- EUR Najnižšie podanie: 160500,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 06.02.2020 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 1242 v obci Miloslavov. Druhá obhliadka: 24.02.2020 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 1242 v obci Miloslavov. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senec, obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1019, a to konkrétne rodinný dom so súpisným číslom 1242 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 170/32 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 170/17 o výmere 572 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 170/29 o výmere 176 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra „C“ č. 170/32 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 170/56 o výmere 51 m2, druh pozemku: ostatná plocha.  Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom sa nachádza v obci Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, v Bratislavskom kraji, okrese Senec, miestna časť Miloslava ‐ ulica Alžbetínska na jej južnom okraji, vzdialená asi 19 km juhovýchodne od centra Bratislavy. Dom je prístupný z pozemku parc. č. 170/23, ktorý patrí obci Miloslavov. V lokalite sa nachádzajú prevažne stavby na individuálne bývanie. Základná občianska vybavenosť je do 5 min autom (v miestnej časti Alžbetin dvor) ‐ základné obchody a služby, pošta, základná škola, obecný úrad, materská škola, knižnica a futbalové ihrisko. Rodinný dom súpisné číslo 1242 postavený na parc. č. 170/ 32 má jedno nadzemné podlažie, a obývateľné podkrovie. Viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Dom je samostatne stojaci s predzáhradkou                         a vlastným vstupom z obecnej komunikácie, je osadený na rovinatom pozemku. Dom je napojený na elektrickú prípojku, vodovod, prípojku plynu a kanalizáciu.Dom bol podľa dostupných podkladov a znaleckých posudkov daný do užívania v roku 2010. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. NP tvorí: zádverie, kuchyňa, 2x izba, schodisko, komora a WC. Zastavaná plocha I. NP je 89,72 m2.Podkrovie tvorí: schodisko, chodba, 3x izba, kúpeľňa, šatník a balkón. Zastavaná plocha I. NP je 89,72 m2. Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:Dom má vybudované základové pásy s vodorovnou izoláciou, murivo je do 40 cm s kontaktným zatepľovacím systémom. Strop v 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom, v podkroví je krov drevený - sedlový s betónovou krytinou. Schodisko je železobetónové.Stavebnotechnický popis zistený pri čiastočnej miestnej obhliadke (od prístupovej plochy):Výplne otvorov sú plastové, s izolačným dvojsklom. Strešné okná sú systémové vr. izolačného skla, vstupné dvere sú plastové s izolačným sklom. Strešná krytina je škridla betónová, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné sú z hliníkového plechu. Vonkajšia povrchová úprava fasády ‐ ušľachtilá tenkovrstvá silikátová omietka, bleskozvod, vonkajšia klimatizačná jednotka. Orientácia hlavných miestností je približne k JZ - JV. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z pôvodných znaleckých posudkov č. 195/2003 Ing. M. Gatiara a č. 67/2018 Ing. J. Taliana PhD. a z ďalších informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist