Úvodná stránka

Predaj domu

26 967,00 EUR

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Košice - okolie - Malá Lodina
(Rodinný dom - Malá Lodina)

Úžitková plocha: 130 m2

Dátum aktualizácie: 12.12.2018

Popis nehnuteľnosti

Predáme nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Ružín, obec Malá Lodina, evidované Okresným úradom Košice-okolie: pozemky „C“ KN: - par. č. 34/1, výmera 118 m2, spoluvl. podiel 19/40, LV č. 819; - par. č. 34/2, výmera 9 m2, spoluvl. podiel 1/4, LV č. 818; - par. č. 35, výmera 47 m2, spoluvl. podiel 19/40, LV č. 819; - par. č. 36/3, výmera 535 m2, spoluvl. podiel 19/40, LV č. 819; - par. č. 36/4, výmera 112 m2, spoluvl. podiel ¼, LV č. 818; - par. č. 36/5, výmera 81 m2, spoluvl. podiel 239/480, LV č. 821; - par. č. 36/6 výmera 32 m2, spoluvl. podiel 305/480, LV č. 820; a - stavbu - s.č. 302, postavenú na p. č. 34/1 a p.č. 34/2, popis stavby: prevádzkový byt, v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 201; Je to samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný dom, ktorý je rozdelený na dve bytové jednotky, z ktorých každá má vlastný vchod. Na 1. podlaží je hala, kuchyňa spojená s veľkou izbou, sklad a toaleta. Na poschodí sú 3 miestnosti, kúpeľňa a toaleta. Do užívania bol daný v roku 1973. Stavba je napojená na vodovodný rozvod a kanalizáciu, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047. - stavbu – s.č. 302, postavenú na p. č. 35, druh stavby: poľnohospodárska budova, v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 201. V nehnuteľnostiach je elektrický rozvod napojený na vlastnú spotrebu prevádzky Predávajúceho, pričom toto napojenie bude ukončené zmenou vlastníka. Z uvedeného dôvodu si nový vlastník po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zabezpečí dodávku elektrickej energie na vlastnú réžiu z verejnej distribučnej siete. Nehnuteľnosti budú odpredané formou aukcie. Vyvolávacia cena je 26967,-EUR bez DPH. Viac informácií nájdete na: www.seas.sk/odpredaj Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist