Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Trebišov » Nižný Žipov » Rodinný dom »

Rodinný dom Nižný Žipov

Rodinný dom Nižný Žipov

cena dohodou

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Trebišov - Nižný Žipov
(Rodinný dom - Nižný Žipov)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 17.2.2020

Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je súbor vecí vedený Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec NIŽNÝ ŽIPOV, katastrálne územie Nižný Žipov, evidovaný na liste vlastníctva č. 654 ako: parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako: Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2: 873/1 Zastavané plochy a nádvoria 304 stavba: Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby: 334 873/1 10 - rod. dom Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec NIŽNÝ ŽIPOV, katastrálne územie Nižný Žipov, evidovaný na liste vlastníctva č. 1646 ako: parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako: Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2: 873/3 Zastavané plochy a nádvoria 231 873/4 Zastavané plochy a nádvoria 8 Ďalej spolu len „predmet dražby“. Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist