Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Trebišov » Vojka » Rodinný dom »

Rodinný dom v obci VOJKA, okr. Trebišov

Rodinný dom v obci VOJKA, okr. Trebišov

12 500,00 EUR

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Trebišov - Vojka
(Rodinný dom - Vojka)

Úžitková plocha: 186 m2

Rozloha pozemku: 2 722 m2

Dátum aktualizácie: 10.3.2020

Popis nehnuteľnosti

Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 40, k.ú.Vojka Jedná sa samostatne stojaci RD súpisné číslo 40, na parc. č. 37/1 o výmere 1241 m2 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Vojka, kat. územie Vojka v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na okraji obce. Na základe potvrdenia obce Vojka o veku stavby zo dňa 24.10.2005 bol začiatok užívania RD v roku 1953. Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI , na verejný vodovod a na zemný plyn, ktorý v čase znaleckej obhliadky vykonanej dňa 02.11.2019 bol odpojený so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia z RD je napojená do vlastnej žumpy , v lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia . DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je zrealizovaný ako jednopodlažný s čiastočným podpivničením pod zadnou časťou RD prístupnou z vonkajšej zadnej strany dvora. V 1.NP RD sa nachádzajú tieto miestnosti : chodba, šatník, 3 x izba, kuchyňa, špajza a 2x komora prístupná z vonkajšej strany dvora . Hlavný vstup do 1.NP RD je z úrovne terénu z bočnej južnej časti dvora. V suteréne RD sa nachádza jedna miestnosť - pivnica prístupná samostatnými schodami z vonkajšej zadnej časti dvora s povrchom cementový poter. TECHNICKÉ RIEŠENIE: Základy RD sú betónové prekladané kameňom bez vodorovnej izolácie proti vode. Nosné a obvodové murivo suterénu kamenné hr. nad 60 cm , murivo 1.NP RD je murované z lomového kameňa hr. d 60 cm. Strop nad suterénom RD žb. monolitický , strop nad 1.NP drevený trámový s rovným podhľadom saš s vápennou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy - omietky zrealizované štukové . Vonkajšia povrchová úprava fasády pôvodná zo štukovej omietky . Vykurovanie v RD je zrealizované lokálne krbovými kachľami umiestnenými v strednej izbe v 1.NP RD . Strecha nad RD je zrealizovaná sedlová valbová s krytinou z AZC šablón na latách. Výplňové konštrukcie - okná zrealizované pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením . Rozvod vody v RD je zrealizovaný z vlastnej studne. ELI v 1.NP rodinného domu je zrealizovaná rozvodmi 220 a 380 V . Kanalizácia v RD zrealizovaná z plastového potrubia do vlastnej žumpy . Rozvádzač ELI zrealizovaný v 1.NP s istením ističami umiestnený v zádverí pri vstupe do RD. Klampiarske konštrukcie strechy zrealizované pozinkované žľaby a zvody. Dvere v RD zrealizované drevené rámové filungové s výplňou plné a presklené pôvodné . Vchodové dvere drevené filungové pôvodné . Ohrev teplej úžitkovej vody riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpelni v 1.NP RD. Rozvod teplej a studenej vody z oceľového pozinkovaného potrubia . Kúpelňa je pôvodná, vybavená umývadlom a vaňou plechovou so zanedbanou údržbou , je potrebná jej rekonštrukcia. Povrchové úpravy stien kúpelne z keramických obkladov do výšky 1,0 m , podlaha z keramickej dlažby. V RD na 1.NP je umiestnená kuchyňa prístupná z chodby vybavená kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom, kuchynským sporákom na PB umiestneným samostatne s el. rúrou bez digestora a sporák na tuhé palivo ( viď. fotodokumentácia v prílohe ZP ). Podlaha kuchyne z keramickej dlažby. Za kuchynskou linkou zrealizovaný obklad steny z keramických obkladov . Povrchové úpravy podláh obytných miestností v RD drevené palubové . Stavebno - technický stav RD v čase obhliadky bol na priemernej úrovni so zanedbanou údržbou, zodpovedajúci veku RD . Po posúdení stavebno - technického stavu RD , kvality jeho vyhotovenia a úrovne údržby RD stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov. Výpočet zastavanej plochy: Podlažie ZP [m2] 1. PP 20,27 1. NP 166,28 Začiatok užívania: 1953 PRÍSLUŠENSTVO Drobná stavba - dielňa Drobná stavba je vybudovaná za RD z juhozápadnej strany na p.č. 37/1 . Drobná stavba bola na základe zistenia pri obhliadke a posúdenia znalcom vybudovaná v roku 1970 . Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka - Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové - Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba Výpočet zastavanej plochy: 1. NP ... 14,81 m2 ZP Vzhľadom na použité materiály, celkový stavebno technický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase ohodnotenia stanovil znalec životnosť skladu na 60 rokov . Drobná stavba - sklad Drobná prízemná stavba je vybudovaná za RD z juhozápadnej strany na p.č. 37/1 . Drobná stavba bola na základe zistenia pri obhliadke vybudovaná v roku 1973. Výpočet zastavanej plochy Podlažie ZP [m2] 1. NP 24,73 Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom - Strecha - krov - sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka - Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové - Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba - vráta drevené zvlakové dvojkrídlové Vzhľadom na stavebno technický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase ohodnotenia stanovil znalec životnosť skladu na 60 rokov . Plot čelný od ulice zo severovýchodnej strany p.č. 37/1 Plot predný od ulice a okolo predzáhradky pred RD zo severovýchodnej strany parcely č. 37/1 vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa v roku 1970 . Výplň plotu je zrealizovaná z kovových profilov na kovových stĺpikoch, betónovej monolitickej podmurovke a na betónovom základe. Súčasťou oplotenia je 2 x bránka a brána z kovových profilov. Dĺžka plotu: 21,0 m Pohľadová plocha výplne: 29,40 m2 Plot bočný v dvore na p.č. 37/1 Plot bočný v dvore na parcele č. 37/1 vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa v roku 1970 . Výplň plotu je zrealizovaná zo strojového ohradového pletiva na kovových stĺpikoch, betónovej monolitickej podmurovke a na betónovom základe . Súčasťou oplotenia je bránka a brána z kovových profilov s výplňou zo strojového pletiva. Dĺžka plotu: 34,0 m Pohľadová plocha výplne: 51,00 m2 Studňa kopaná Studňa kopaná murovaná z lomového kameňa umiestnená vo dvore vedľa RD na p.č. 37/1 zrealizovaná podľa podkladov od objednávateľa v roku 1953 . Hĺbka studne 8,0 m Priemer: 800 mm Počet elektrických čerpadiel: 1 Vodovodná prípojka z vlastnej studne Vodovodná prípojka z vlastnej studne do RD v dĺžke 9 m z oceľového pozinkovaného potrubia, vybudovaná v roku 1985 . Položka: Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Počet merných jednotiek: 9,0 bm Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta Vodomerná šachta umiestnená pred RD pri prednom oplotení z východnej strany na p.č. 37/1 . Šachta vybudovaná v roku 1985. Šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom . V čase obhliadky bol verejný vodovod ukončený vo vodomernej šachte, bez napojenia do RD . Počet merných jednotiek: 2,16 m3 OP Vonkajšia úprava: NN prípojka NN prípojka kábelová zemná vedená od predného oplotenia do RD vybudovaná v roku 2005 . EL. prípojka v čase obhliadky je kompletne zrealizovaná, avšak je nekunkčná ( je potrebné doriešiť prihlášku s el.distribučnou ) . Položka: káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm Počet káblov: 1 Počet merných jednotiek: 14 bm Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy z PVC potrubia , vybudovaná v roku 1970 v dlžke 16 m . Položka: Prípojka kanalizácie DN 110 mm Počet merných jednotiek: 16 bm Vonkajšia úprava: Žumpa betónová Žumpa žb. konštrukcie umiestnená na p.č. 37/1 za RD z juhozápadnej časti vybudovaná v roku 1970 o objeme 6,0 m3 . Vonkajšia úprava: Spevnená plocha - chodník betónový Spevnená plocha - chodník betónový pri RD vybudovaný po dlžke RD od vstupnej brány na pozemok šírky 0,80 m. Chodník vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa a podľa posúdenia znalcom pri obhliadke v roku 1970 . Položka: Do hrúbky 100 mm Počet merných jednotiek: 24,8 m2 ZP STAVBY - POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA Analýza polohy nehnuteľnosti : Vojka je obec na Slovensku v okrese Trebišov . Obec Vojka má v súčasnosti cca. 495 obyvateľov . Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu a Materská škola Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 54 km (45 min.), do Kráľovského Chlmca 8 km (do 10 min). Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne obce v lokalite samostatne stojacích RD. Nehnuteľnosť je situovaná v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupná po miestnej komunikácií s povrchovou úpravou asfaltovou . V okolí rodinného domu sa nenachádzajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Terén je rovinatý . RD so súp. č. 40 je napojený na verejné rozvody vodovodu, ELI a zemného plynu. RD v čase obhliadky je odpojený od verejných rozvodov plynu (so zdemontovaným plynomerom) a ELI. V lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Kanalizácia je v čase obhliadky riešená do vlastnej žumpy. Analýza využitia nehnuteľnosti: RD je využívaný výlučne na bývanie. Iné využitie sa nepredpokladá. V čase obhliadky je obývaný . POZEMKY - POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA Parcela č. 37/1 vo výmere 1241 m2 zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 37/2 vo výmere 1481 m2 záhrada sú vedené na LV č.233 zo dňa 4.9. 2019 nachádzajúce sa v obci Vojka, kat. územie Vojka, okres Trebišov. Na parc.č.37/1 je postavený RD. Jedná sa o rovinatý pozemok . Parcely sa nachádzajú v intraviláne obce v zastavanom území samostatne stojacích rodinných domov s napojením na inž. siete vodovod , ELI a na verejný rozvod zemného plynu, v čase obhliadky RD na zemný plyn odpojený so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia zaústená do vlastnej žumpy, verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená . Nehnuteľnosť sa nachádza pri miestnej asfaltovej komunkácií na kraji obce. Negatívne účinky okolia neboli zistené, jedná sa o prostredie s bežným hlukom. Občianska a technická vybavenosť obce Vojka: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu a Materská škola Opis predmetu dražby prevzatý zo ZP 200/2019, vypracoval Ing. Pavel Jurko. Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist