Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Šaľa » Vlčany » Rodinný dom »

Rodinný dom Vlčany

Rodinný dom Vlčany

cena dohodou

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Šaľa - Vlčany
(Rodinný dom - Vlčany)

Úžitková plocha: 144 m2

Rozloha pozemku: 1 266 m2

Dátum aktualizácie: 4.9.2019

Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je súbor vecí vedený Okresným úradom Šaľa, okres Šaľa, obec VLČANY, katastrálne územie Vlčany, evidovaný na liste vlastníctva č. 1214 ako: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape: Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2: 3145/68 Zastavaná plocha a nádvorie 464 3145/170 Záhrada 802 Stavby: Súp. č. na parc.č. Druh a popis stavby: 1320 3145/68 10 - rodinný dom vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len "predmet dražby". Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist