Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Zlaté Moravce » Choča » Rodinný dom »

2. opakovaná bezproblémová dražba rodinného domu v Choči, okres Zlaté Moravce, teraz za najnižšiu ce

2. opakovaná bezproblémová dražba rodinného domu v Choči, okres Zlaté Moravce, teraz za najnižšiu ce

16 200,00 EUR

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Zlaté Moravce - Choča
(Rodinný dom - Choča)

Zastavaná plocha: 113 m2

Úžitková plocha: 113 m2

Rozloha pozemku: 1 962 m2

Dátum aktualizácie: 27.5.2019

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania opakovanej dražby: 28.10.2019 11:30 Miesto opakovanej dražby: salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 32300,- EUR Najnižšie podanie: 16200,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 11.10.2019 10:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 215 v obci Choča, okres Zlaté Moravce. Druhá obhliadka: 22.10.2019 10:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 215 v obci Choča, okres Zlaté Moravce. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Choča, katastrálne územie: Choča, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 188, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „E“ č. 1/1 o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 1/4 o výmere 918 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 2 o výmere: 814 m2 , druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).  Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súp. č. 215 v obci ChočaPredmet dražby sa nachádza v bežnej zástavbe v okrajovej časti obce, v susedstve bývalého poľnohospodárskeho družstva, vzhľadom na dispozíciu obce s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. Obec je vzdialená od okresného mesta Zlaté Moravce 10 km. Občianska vybavenosť obce zodpovedá ostatným obciam s obecným úradom, kultúrnym domom, obchodom s potravinami a s rozličným tovarom. Chýba však ZŠ i MŠ. Orientácia hlavných obytných miestností je do JZ strany. Dom je čiastočne podpivničený s prízemím, vytvárajúc obdlžníkový pôdorys. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1948. Dispozičné riešenie:V I. PP sa nachádza: skladová miestnosť.Zastavaná plocha I. PP je o výmere 12,02 m2. V I. NP sa nachádza: chodba, komora, kuchyňa a dve izby.Zastavaná plocha I. NP je o výmere 101,01 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:V roku 2013 bola započatá rekonštrukcia so spevnením základových konštrukcií u ktorých došlo v dôsledku sadnutia k prasknutiu ako i k popráskaniu obvodového muriva, ktoré bolo v časti  obvodového múra rozobraté a doplnené so siporexovým murivom. V interiéri taktiež došlo k vytrhaniu podlahy v jednej z izieb a k zbúraniu všetkých nenosných priečok. Dom je v stave započatej rekonštrukcie.I. PP: Osadenie do terénu je do 2,0 m, bez zvislej izolácie. Murivo je z betónového muriva. Deliace konštrukcie tu nie sú. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú 2 x do 1/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú latové, tesársky zbíjané. Okno je kovové jednoduché. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je tu 220 V.I. NP: Základy sú betónové – ide o objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Murivo je z pálených tehál s nameranou hrúbkou 36 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové so 40%-nou dokončenosťou, priečky medzi vstupnou chodbou  a izbou, ako i chodbou a špajzou a taktiež medzi kuchyňou a izbou sú zbúrané, zostala iba nosná priečka. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké s dokončenosťou na 70% - v obývacej izbe čiastočne chýbajú. Stropy sú drevené trámové s podhľadom z rákos a omietky. Krov je stanový. Krytina strechy na krove je ťahaná drážková škridla. Klampiarske konštrukcie tvoria len žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú 4 x nad 2/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú prevažujúce plástové. Vnútorné rolety sú drevené – a to na okne v kuchyni. Podlahy  obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v jednej izbe chýbajú úplne a v jednej izbe je palubovka. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je 380 V s poistkami. Zdroj vykurovania tu nie je. Vybavenie kuchyne tvorí sporák murovaný na pevné palivo. Vnútorné vybavenie tu nie je. Elektrický rozvádzač je osadený s poistkami. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 1/4 Prístrešok je umiestnený pozdĺž domu v časti vstupu do domu na parc. KN č. 1/4. Prístrešok sa stal užívania schopný v roku 2013. Zvislé konštrukcie tvorí kovová nosná konštrukcia bez výplne. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytinu strechy tvoria vlnité dosky onduline, avšak v časti chýba. Klampiarske konštrukcie tu nie sú. Vonkajšia ani vnútorná úprava povrchov tu nie je.Zastavaná plocha prístrešku je 30,9 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu. Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist