Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Stará Ľubovňa » Stará Ľubovňa » Priestor pre sklad »

DUPOS - Príprava 1. kola dražby veľkoskladu - Stará Ľubovňa

DUPOS - Príprava 1. kola dražby veľkoskladu - Stará Ľubovňa

308 000,00 EUR

Kategória: Priestor pre sklad - Dražba

Lokalita: Stará Ľubovňa - Stará Ľubovňa
(Priestor pre sklad - Stará Ľubovňa)

Dátum aktualizácie: 24.3.2020

Popis nehnuteľnosti

Adresa: Stará Ľubovňa, ul. Továrenská č. 831/12 Cena stanovená znaleckým posudkom: 308 000 eur Budova obchodu a služieb: ide o samostatne stojacu jednopodlažnú stavbu haly bez podpivničenia. Pôvodne bola stavba vybudovaná a slúžila ako veľkosklad zeleniny, v čase obhliadky je budova využívaná ako krajčírska dielňa a skladové priestory. Budova bola vybudovaná v rokoch 1986-1989 so začiatkom užívania v roku 1989. V 1. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: dielne, striháreň, sklady, šatne, chodby, sociálne zariadenia pre mužov a ženy. Budova je založená na betónových základových pásoch a petkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie objektu sú montované z prefabrikovaných žb. stĺpov. Obvodový plášť budovy je montovaný z plynosilikátových panelov a murovaný z pórobetónových tvárnic Porfix hr. 30-40 cm. Strecha objektu je riešená prevážne ako sedlová a pultová jednotlivých častí budovy. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vnútorné povrchové úpravy stien zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien z minerálnej omietky na zateplení z polystyrénu hr. 60 mm. Podlahy vnútorných predajných priestorov z cementového poteru, ktoré sú opatrené náterom na betón. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Okná v celej budove plastové EURO s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere dyhované na báze dreva do kovových zárubní, vchodové dvere plastové s presklením. Vykurovanie ústredné s panelovými radiátormi, stropnými vykurovacími teplovodnými telesami. Zdrojom tepla sú tri kondenzačné plynové kotly pre jednotlivé okruhy, ktoré sú zavesené na stene v prístavbe kotolne umiestnenej pri budove zo severnej strany. Ohrev TÚV zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je tiež umiestnený v kotolni. Sociálne zariadenie je riešené samostatne pre mužov a ženy vybavené umývadlami, WC kombi, samostatnou sprchou a pisoármi v mužskej časti. V roku 2006 bola vybudovaná prístavba plynovej kotolne. Prístrešky kovovej konštrukcie z troch strán budovy: ide o stavby prekrývajúce nakladacie rampy z východnej, južnej a západnej strany budovy. Prístrešky sú zrealizované z kovových stĺpov ukotvených do základových pätiek prepojených základovými pásmi s betónovou nadmúrovkou, ktorá tvorí bočné steny rámp pod prístreškami bez výplne obvodového plášťa. Strešná konštrukcia z kovových valcovaných nosníkov. Krytina prístreškov je zrealizovaná z pozinkovaného trapezového plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy rámp pod prístreškami sú čiastočne z betónovej mazaniny a čiastočne z liateho asfaltu. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 100/2019 predmet dražby: Veľkosklad zeleniny Cena stanovená znaleckým posudkom: 308 000 eur Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist