Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Trenčín » Trenčín » Pozemok pre rodinné domy »

PREDAJ POZEMKOV NA VÝSTAVBU DVOJDOMOV TRENČÍN

PREDAJ POZEMKOV NA VÝSTAVBU DVOJDOMOV TRENČÍN

73 904,00 EUR

Kategória: Pozemok pre rodinné domy - Predaj

Lokalita: Trenčín - Trenčín
(Pozemok pre rodinné domy - Trenčín)

Rozloha pozemku: 596 m2

Dátum aktualizácie: 22.4.2019

Popis nehnuteľnosti

Predávame 2 pozemky na výstavbu dvojdomov v lokalite Trenčín – Záblatie. Podľa územno-plánovacej dokumentácie predmetné parcely sú určené na zástavbu rodinných domov (možnosť stavby dvojdomu). Výmery pozemkov sú 591 m2 a 596 m2. Max. zastavanosť 40 %, podlažnosť: 2NP + S (výška zástavby max. 16,5m od úrovne terénu). Na pozemkoch sa predpokladá výstavba dvojdomov. Pozemok sa nachádza v novo-vznikajúcej zóne zmiešanej zástavby bytových a rodinných domov. Aktuálne prebieha územné konanie na cestnú komunikáciu (funkčná trieda C3 MOU7/30), inžinierske siete (vodovodné potrubie, jednotná splašková a dažďová kanalizácia, STL plynovod, podzemné elektrické vedenie) a verejné osvetlenie, chodníky. Výstavba predmetnej podmieňujúcej infraštruktúry je v réžii súčasného investora projektu. Predpoklad začatia výstavby infraštruktúry je 03/2019. Cena: 124 EUR/m2. Obr. ilustračné foto Ecology, s.r.o. Mgr. Mária Piťová 0910 932 124 Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist