Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Trenčín » Trenčín » Pozemok pre rodinné domy »

PREDAJ POZEMKOV NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV TRENČÍN

PREDAJ POZEMKOV NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV TRENČÍN

49 848,00 EUR

Kategória: Pozemok pre rodinné domy - Predaj

Lokalita: Trenčín - Trenčín
(Pozemok pre rodinné domy - Trenčín)

Rozloha pozemku: 402 m2

Dátum aktualizácie: 18.9.2019

Popis nehnuteľnosti

Predávame posledné 3 pozemky na výstavbu rodinného domu v lokalite Trenčín – Záblatie. Podľa územno-plánovacej dokumentácie predmetné parcely sú určené na zástavbu rodinných domov. Výmery pozemkov sú 407 m2, 402 m2 a 402 m2. Max. zastavanosť 40 %, podlažnosť: 2NP + S (výška zástavby max. 16,5m od úrovne terénu). Pozemok sa nachádza v novo-vznikajúcej zóne zmiešanej zástavby bytových a rodinných domov. Aktuálne prebieha stavebné povolenie na cestnú komunikáciu (funkčná trieda C3 MOU7/30), inžinierske siete (vodovodné potrubie, jednotná splašková a dažďová kanalizácia, STL plynovod, podzemné elektrické vedenie) a verejné osvetlenie, chodníky. Výstavba predmetnej podmieňujúcej infraštruktúry je v réžii súčasného investora projektu. Predpoklad začatia výstavby infraštruktúry je 09/2019. Cena: 124 EUR/m2. Obr. ilustračné foto Ecology, s.r.o. Mgr. Mária Piťová 0910 932 124 Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist